1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Έχουμε 110 επισκέπτες συνδεδεμένους

Κυριακή 05-10-14: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

PDF Εκτύπωση E-mail

Σεμινάριο

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση:

 Το Λογοτεχνικό Κείμενο ως Μέσο Εκμάθησης της Ελληνικής και ως Αγωγός Διαπολιτισμικής Επικοινωνίαςdiapolitismiki

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες το αίτημα για μια διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης, καθίσταται άμεσο και πρωτεύουσας σημασίας.   Στα πλαίσια αυτά το μάθημα της Λογοτεχνίας μπορεί να έχει έναν διττό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά οι συνεκτικοί μηχανισμοί της έλλειψης και της επανάληψης, η πολυσημική γλώσσα, ο πολυγλωσσικός χαρακτήρας των κειμένων καθώς και η συγκινησιακή τους επίδραση στον ανθρώπινο ψυχισμό αποτελούν πρόσφορα μέσα για την εκμάθηση, ως ένα βαθμό, της γλώσσας από τους αλλοδαπούς μαθητές. Είναι, άλλωστε επιστημονικά παραδεκτό, οτι η κατάκτηση της γλώσσας δεν πραγματοποιείται μόνο με την εκμάθηση των γραμματικών και συντακτικών δομών και τη διόρθωση των λαθών, αλλά με τη σύνδεση του μαθητή με επικοινωνιακές περιστάσεις, οι οποίες εκφράζονται με μια γλώσσα βιωματική που κινητοποιεί το στοχασμό και την έκφρασή του. Η γλώσσα, δηλαδή, μελετάται ως κοινωνικό και επικοινωνιακό προϊόν, ως κοινωνική ενέργεια και αλληλενέργεια. Ένα λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να προσφέρει αυτές τις επικοινωνιακές περιστάσεις που θα φέρουν το μαθητή σε επαφή με τη ζωή και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του, αφού δεν μαθαίνει τη γλώσσα με ένα στείρο τρόπο αλλά μέσω της πραγματικής επικοινωνίας.

Από την άλλη πλευρά οι δυνατότητες των λογοτεχνικών κειμένων να αναδεικνύουν αξίες που έχουν πανανθρώπινη ισχύ, να τονίζουν την ενότητα των ανθρώπων μέσα από τη διαφορετικότητά τους και να ενισχύουν τη συνειδητοποίηση της κοινότητας των συναισθημάτων και των προβληματισμών, καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές και αξιοποιήσιμες ώστε να εφαρμοστούν εμπράκτως οι αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης στη σχολική τάξη. Ένα λογοτεχνικό κείμενο έχει τη δυνατότητα να υπερβαίνει το χρόνο, το χώρο και τη γλώσσα και να βοηθάει τους αναγνώστες να μάθουν για ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, των οποίων οι ιστορίες, αν και πραγματώνονται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και φυσικό σκηνικό, αναδεικνύουν καθολικά αισθήματα, σκέψεις και αξίες. Η ανάδειξη αυτή αξιών και διαδικασιών που έχουν πανανθρώπινη ισχύ και βαρύτητα, τονίζει την «κοινή μοίρα» των ανθρώπων και αποτελεί μέσο υπέρβασης των επιφανειακών διαφορών του χρώματος, του πολιτισμού ή της εθνότητας. Η διδασκαλία, για παράδειγμα, ενός μύθου ή ενός ποιήματος από τη λαϊκή παράδοση μιας χώρας με παράλληλη παρουσίαση αντίστοιχου θέματος που συναντάται σε παραδόσεις άλλων χωρών, δύναται να λειτουργήσει ως ένα τέτοιο μέσο άμβλυνσης των διαφορών και μετάδοσης οικουμενικών μηνυμάτων.

Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών- Διαθεματικό Ενιαίο Προγράμμα Σπουδών (2003) η παρουσία της Λογοτεχνίας εμπεριέχεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα. Αντιμετωπίζεται, δηλαδή, ως ένα διδακτικό αντικείμενο το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των περιεχομένων που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας. Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι: «η γλώσσα αντιµετωπίζεται ως µέσο δράσης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, καθώς και ως µέσο κατανόησης, έκφρασης, περιγραφής και µετατροπής της πραγµατικότητας, αλλά και δηµιουργίας πραγµατικότητας. Εξάλλου, µε τη λογοτεχνία η γλώσσα γίνεται όχηµα και αποτέλεσµα τέχνης και αισθητικής καλλιέργειας. Επίσης τα κείµενα της λογοτεχνίας, παρέχουν διάφορες οπτικές και ερµηνείες του κόσµου, εµπλουτίζουν την αντίληψη των µαθητών για τον κόσµο, διευρύνουν τον ορίζοντα των εµπειριών τους, ευνοούν την κατανόηση της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της ανεκτικότητας».

Στα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών (2011) για πρώτη φορά επιχειρείται αποσύνδεση των δυο διδακτικών αντικειμένων, της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, τα οποία εξετάζονται όχι πλέον ως διδακτικά αντικείμενα (όπως στα προηγούμενα Αναλυτικά Προγράμματα) αλλά ως «Επιστημονικά Πεδία». Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας σύμφωνα με τα Π.Π.Σ. είναι: «”η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό”. Με τη φράση αυτή επιδιώκουμε να τονίσουμε πως αφετηρία μας είναι το παρόν, τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσμου.

Να αναδείξουμε τη λογοτεχνία ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου αλλά και των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και μαθητών. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει σημαντική θέση στη ζωή μας, γιατί μας δίνει εργαλεία να κατανοήσουμε τον κόσμο και να συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητά μας. Να θέσουμε ως πρωταρχική αξία του μαθήματος την κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από όπου κι αν προέρχονται».

Βασικός, λοιπόν, στόχος του νέου Προγράμματος είναι η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως μιας κοινότητας αναγνωστών, η οποία θα διέπεται από τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, του σεβασμού της διαφοράς, του πλουραλισμού, του διαλόγου, της κριτικής εγρήγορσης και αυτογνωσίας, της διαπολιτισμικής συνείδησης.


Περιεχόμενα

Λογοτεχνία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (2003) και στα Πιλοτικά Προγράμματα (2011).

-Το μάθημα της Λογοτεχνίας μέσα στα Προγράμματα.

- Στρατηγικές Διαπολιτισμικής Διδασκαλίας μέσω Αναλυτικών Προγραμμάτων.

- Η παρουσία διαπολιτισμικότητας στο μάθημα της Λογοτεχνίας.

Το λογοτεχνικό κείμενο ως μέσο εκμάθησης της ελληνικής.

- Τρόποι και Ασκήσεις εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας μέσω λογοτεχνικών κειμένων.

- Παραδείγματα εφαρμογης από τη σχολική τάξη.

Το λογοτεχνικό κείμενο ως αγωγός διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

- Σχέση διαπολιτισμικότητας και λογοτεχνίας.

- Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων- παραδείγματα.


Χρήσιμες πληροφορίες:
Πόλη Διεξαγωγής: Αθήνα
Τόπος: ΑΙΕ, Αβέρωφ 18 Περισσός (Δίπλα στο σταθμό του ΗΣΑΠ)
Ώρες Διεξαγωγής: 11:00-15:00

Ώρες Προσέλευσης &

Παραλαβή Φακέλου Σεμιναρίου:

10:00-10:45
Έναρξη Σεμιναρίου: 11:00
Διάλειμμα - Καφές: 13:00-13:30
Ολοκλήρωση Σεμιναρίου: 15:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: 15:00-15:30
Επιμορφωτής:

Σπύρος Αραβανής, Δρ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Δίδακτρα Σεμιναρίου

Δίδακτρα: 20€,  Φοιτητές 15€,   Άνεργοι 15€ , Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας Σεμιναρίων ΑΙΕ: Δωρεάν


Παρέχονται:
 • Σημειώσεις  
 • Βιβλιογραφία
 • Βεβαίωση
 • Επιπλέον Πιστωτικές Μονάδες (3)

Τι είναι οι πιστωτικές μονάδες;

Από τον Ιανουάριο του 2013 το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης, καθιερώνει μια ακόμα παροχή για όλους όσους συμμετέχουν στα δια ζώσης σεμινάρια και τις Ημερίδες.

Κάθε σεμινάριο, εκτός από τις σημειώσεις σε έντυπη μορφή, το εκπαιδευτικό υλικό και την έκπτωση στην αγορά των βιβλίων, θα προσφέρει συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες, τις οποίες μπορείτε να εξαργυρώνετε σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως εξής:

 • Με τη συγκέντρωση 10 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα δια ζώσης, σεμινάριο ή ημερίδα της επιλογής σας.
 • Με τη συγκέντρωση 20 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα e-learning, σεμινάριο της επιλογής σας.
 • Με τη συγκέντρωση 50 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα ταχύρρυθμο e-learning πρόγραμμα της επιλογής σας.


Επικοινωνία

Πληροφορίες - Εγγραφές:

 • Τηλέφωνα:  210-3846930
 • e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • sms: 698 68 09 035 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Είσοδος e-learning

Περιοδικό e-merologio

  
Το ΑΙΕ στα social NetworksΤο ΑΙΕ στα social Networks